Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. február 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 12. számú függelékének módosítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.    Javaslat a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiben a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel összefüggő felhívás elkészítésére és közzétételére

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. január hónapban végzett tevékenységéről

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 8.   Egyebek

 

 

Salgótarján, 2016. február 18.                          

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. február 25. – csütörtök)

 

Területfejlesztési Bizottság                    09,30 óra          Hadady-Hargitay terem