Nógrád Vármegye Önkormányzata

Idén Nógrád község adott otthont 2022. szeptember 17-én az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett Nógrádi Megyenapnak. Az eseményen átadták a megyei kitüntető címeket is.

Az esemény – mint minden évben – most is istentisztelettel kezdődött, majd ünnepi közgyűléssel folytatódott, ahol átadták a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címeket és díjakat, illetve miniszteri elismeréseket.

A Hesz Mihály Általános Iskolában megtartott ünnepi közgyűlésen Varga Richárd, a házigazda Nógrád település polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kifejtette: hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy idén településükön rendezték meg az eseményt. – A Nógrádi Megyenap nemcsak a múltunkra és a közös gyökereinkre való megemlékezés, hanem értékeink, büszkeségeink bemutatásának legnagyobb ünnepe is. Véleményem szerint szükség van a megyenapra. Szükség van arra, hogy a megyei identitásunkat, összetartozásunkat ilyen módon is megünnepeljük és jobban megismerjük egymást – fogalmazott.

Ezt követően Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Kiemelte, hogy ez a nap arról is szól, hogy megmutassuk, együvé tartozó közösség vagyunk. Feladat, hogy megpróbáljuk ezt a közösséget erősíteni és egyben tartani, akár fejlesztésekkel, közösségi programokkal, de legfőképpen azzal, hogy büszkék vagyunk arra, ahol élünk, az identitásunkra, hagyományainkra, kulturális értékeikre, amelyek nélkül Nógrád megye elképzelhetetlen lenne – emelte ki Balla Mihály. Ezután Budai László, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja is szólt a résztvevőkhöz, s emlékei felidézése közben kiemelte: a kis közösségek legnagyobb ereje az egyszerű, tiszta hit. – Ez egy életen át megtart. (…) Hálás vagyok Nógrád megyének, amely kicsinységében is az egyik legnagyobb. Nagyon fontos lenne, hogy meg tudjuk erősíteni ezt a megyét. Én a magam módján ezt teszem és ha még nagyon sokan ezt tesszük, akkor meg is valósul – húzta alá.

Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében a helyszínválasztásról és a vármegye rendszer idei visszaállításáról elmondta: - Igazán felemelően jó érzés nekünk, nógrádiaknak itt, Nógrádon összeseregleni. (…) Sorsszerűnek érzem, hogy 2022-re éppen Nógrád községre esett a választás megyenapunkat, vármegye napunkat megünnepelni. Különös fényt ad összejövetelünknek a helyszín aktualitása. Több okból is. Hiszen első nagy királyunk a keresztény államalapítás közigazgatási rendszerének megalkotásakor ezt a várat, ezt a települést választotta s tartotta alkalmasnak egy vármegye központjának, egyben névadójának szerepére. (…) Ezer éves megyénket ünnepelhetjük úgy, hogy idén visszakapta közigazgatási rendszerünk alappillérének régi, 950 évig használt eredeti nevét: vármegye.

A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke szólt a jelen és a jövő feladatairól. Kiemelte, hogy a megyei önkormányzat talán legmeghatározóbb, a kormány által rá ruházott feladata a megye területfejlesztési programjainak tervezése és végrehajtása. Aláhúzta, hogy a felzárkóztatás zajlik, a támogatások elosztásánál Nógrád megye kiemelt figyelmet kap. A beruházásokról így szólt: - Jártunkban-keltünkben minden településen láthatjuk e fejlesztések eredményeit. A megújult középületeket, a kicsinosított és jól felszerelt orvosi rendelőket, szociális intézményeket, bölcsődéket, óvodákat, köztereinket. Épülnek a településeket a munkahelyekkel összekötő kerékpárutak, jönnek a befektetők a kialakított ipari területekre, folyamatosak a turisztikai beruházások – ismertette hozzátéve, hogy Nógrád megye fejlesztésének általános célja, hogy 2030-ra hazánk legzöldebb térségévé váljon. Beleértve a fenntarthatóságot, az egészséget, a tudást és a friss szellemiséget is. Ennek érdekében a lehetőségeik határain belül most az egyetemi képzés szlovák-magyar együttműködésben történő újraindításáért dolgoznak. Az Európát súlytó nehéz gazdasági helyzetre reagálva azt a lehetőséget hangsúlyozta, miszerint az energiaválságos időkben igen könnyen felértékelődhet Nógrád megye az erdő- és a szénvagyon miatt. Skuczi Nándor kiemelte azt is, hogy minden siker alapja az emberi tényező. Ezzel kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy a nyugatról diktált „új világ” helyett maradjunk meg „a normalitás, az emberség, az emberiesség, a magyarság, a nógrádiság mezején”. - Lehet, hogy pillanatnyilag ezen a mezőn nem olyan selymes a fű, de én biztos vagyok benne, hogy lesz jövőre is, meg az után is – húzta alá.

Skuczi Nándor teljes beszéde itt érhető el.

A közgyűlésen átadták a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címeket és díjakat, illetve miniszteri elismeréseket.

A belügyminiszter döntése értelmében Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át a Nógrádi Megyenapon Nagyné Koszta Zsuzsanna, Smelkó Istvánné és Urhegyi Ferenc.

Nógrád Megyéért Díjat kapott Barnáné Zsilyák Ildikó, Budai László, Csépéné. Dr. Maczonkai Judit, Haralambeasz Zsuzsanna, Járja Ferenc, a Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület, Kiss Józsefné, Lehel Zoltán, Lehoczki Szabolcs,                Oravecz Roland, Tatár Csaba, Vas Ágnes, Filippo Capellupo.

Beemelték a Nógrádikumok sorába a következő megyei értékeket: a József Attila Művelődési és Konferencia Központ és kulturális tevékenysége, a Pünkösdi gyalogos férfi zarándoklat, a „Legrégebbi magyar feliratú kis harang” Csécsén, a „Civitas Fortissima” csehkiverő hőseinek emléke, a balassagyarmati vasutasok, a harcokban részvevő katonák és polgárok hazafias példamutatása; a Balassagyarmati Szentháromság Főtemplom Szent Felicián ereklyéi; a Vármegyeháza; a Görögkeleti szerb templom; a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet, volt Mária Valéria közkórház 19. század végén, a 20. század első felében keletkezett épületegyüttese; a Kiemelkedő építészeti értéket képviselő villaépületek, mint a 20. századi polgári életforma emlékei; a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező Éger-láp természetvédelmi területe; a béri Öreg Vízimalom; a Kazári krumplilaska és a Laskafesztivál.

Nógrádikum különdíjban részesült a Salgótarjáni Bányászati Kiállítóhely.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei szociális ellátás és igazgatás területén kimagasló munkája elismeréséül Nógrád Megye Salkaházi Sára Díjat adományozott László Ferencné részére.  Nógrád Megye Salkaházi Sára Díjat vehetett át Kaliczka Bernadett. A megyei közoktatás területén kifejtett kiemelkedő nevelő-oktató tevékenysége elismeréséül Nógrád Megye Veres Pálné Díjat kapott Juhász Gáborné és Filkor Lajos.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Nógrád Megye Perliczi János Díjat adományozott az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete, illetve Dr. Lendvai László részére.

A megyében élő roma nemzetiség érdekében végzett, a kulturális identitást megerősítő, kimagasló tevékenysége elismeréséül Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjat vehetett át Botos Sándor. A megyében élő szlovák nemzetiség kulturális identitást megerősítő, kimagasló tevékenysége elismeréséül Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjat kapott Ivanicsné Hugyecz Mária.

Nógrád Megye Sajtó Díját a Concrete Média Kft. munkatársai vehették át.

A Nógrád Megye Gazdaságáért Díjat idén Márkus Pál és Szántó Csaba kapták.

Nyomozói, felderítői és egyéb közigazgatási tevékenység végzése során példamutató szolgálat ellátása, kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Nógrád Megye Szondi György Díjat kapott a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balassagyarmati és Bátonyterenyei Rendőrkapitánysága.

A sport területén kifejtett munkájáért Nógrád Megye Bérczy Károly Díjat vehetett át Klinger Attila, továbbá a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közéletben elért teljesítményéért, a megye szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás tevékenységéért Nógrád Megye Szontágh Pál Díjat adományozott Altsach Ignác, valamint Barna István részére.

Két új díszpolgárt is köszöntöttek a Megyenapon. A Nógrád megyéhez kötődő jelentős eredményt hozó munkájáért és példamutató emberi magatartásáért Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címet vehetett át Pándy Piroska operaénekes és Banda Ádám hegedűművész.

A kitüntetettekről bővebben itt olvashat.

Az ünnepi közgyűlés után a megye színe-javát felvonultató programkavalkád várta a résztvevőket a nógrádi futballpályán. A gasztrosátraknál Nógrád megye fesztiváljainak ételeit fogyaszthatták el a vendégek, s helyi termékek vásárlására is volt lehetőség a Vedd a nógrádit!-hoz csatlakozott termelők standjainál. A nagyszínpadon Balla Mihály és Becsó Zsolt országgyűlési képviselők és Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök köszöntötte a megjelenteket. Kora délutántól késő estig színvonalas programok szórakoztatták a közönséget. Fellépett a Nógrád községi Angyalvár Óvoda, a Nógrád Szíve Baráti Kör Hagyományőrző Egyesület, az Andi színjátszósai Társulat, a nógrádi Hagyományőrző Klub Búzavirág Kórusa, a Pilinyi Vegyeskar, Jóni Anita népdalénekes, Szalai Annamária szólóénekes és a Berkenyei Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a szendehelyi Hagyományőrző Kórus valamint a Nógrád Táncegyüttes és a „Palóc Ki Mit Tud” tehetségkutató verseny legjobbjai.

A délutáni programra ellátogatott Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Minisztériuma Hivatalának parlamenti államtitkára, aki köszöntőjében kiemelte: a kormány célja, hogy úgy fejlessze az ország megyéit, hogy a helyi igényeknek megfelelően, együttműködésben az ott élőkkel, Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb tagállama közé kerüljön. Hozzátette: olyan országért dolgoznak, ahol minden vágyott gyermek megszületésével erősödik és gyarapodik a nemzet, ahol hosszú távon fenntartható a versenyképes gazdaság, amelynek egyik fontos alapja az energiafüggetlenség megvalósítása. Fontosnak nevezte, hogy a polgárok harmóniában éljenek szűkebb és tágabb környezetükkel, tisztességes és becsületes munkával biztosítani tudják saját maguk és családjaik megélhetését, biztonságban tudják szeretteiket, vagyonukat, boldogan éljenek minőségi életet. Dr. Latorcai Csaba hozzátette: e nagy ívű vállalás jegyében valósulnak meg Nógrád megyében is a jobb életminőséget szolgáló beruházások. A miniszterhelyettes az ünnepségen köszöntötte a "hagyományairól, népszokásairól és ínycsiklandó ételeiről híres vidék kedves és vendégszerető közösségét" a megyenapon és a Palóc Ki Mit Tud tehetségkutató díjátadó rendezvényén. Mint mondta, az ünnepi forgatag jó alkalmat jelent a találkozásra, a hagyománytisztelet megnyilvánulására, és arra, hogy a térség büszkén tárja a világ elé a vidék szépségét és gazdag hagyományát.

A 16. Nógrádi Megyenap Kollányi Zsuzsi énekesnő fellépése után az Ismerős Arcok koncertjével zárult.

Elérhetőségek

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Pf.: 95

Tel.: 06-32/620-150

Fax: 06-32/620-190

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Website Security Test