Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2011. szeptember 15-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat

I.        Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására

II.     Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására

      Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.      Javaslat

I.              önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

II.           a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására

III.         egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatok elbírálására

IV.       a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására

      Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

6.   Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.   Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.   Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásra

Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke

 

Közmeghallgatás keretében:

 

-        Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről

Előterjesztő: Nagy József, a mentőszolgálat vezetője

 

-        Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről

Előterjesztő: Tolnai Nándor, a Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke

 

-        Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2010. évi tevékenységének értékeléséről

Előterjesztő: dr. Mihály István rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány

 

-        Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében

Előterjesztő: Tamási Ildikó igazgató

 

-        Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Surján Orsolya

 

-        Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Fejlesztési Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bablena Ferenc

 

9.   Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

10. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben munkáltatói intézkedés megtételére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

     

 

Salgótarján, 2011. szeptember 8.

 

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés ülését követően – várhatóan 1430 órai kezdettel – kisebbségi vitanap megrendezésére kerül sor. Megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

A 2. valamint az 5. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. szeptember 1-jei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.