Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2012. június 7-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

1.      Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

2.      Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására     (I. forduló)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben, valamint a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő üzletrészei elidegenítésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

6.      Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.      Előterjesztés a Megyei Önkormányzat nemzeti és területi szintű tervezéssel összefüggő aktuális és jövőbeli feladatairól

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

(A napirend keretében Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a „Tervezés 2014-2020 - Módszertani bevezető a megyei fejlesztési koncepció tervezésében résztvevőknek” tárgyú prezentációját ismerteti)

 

8.      Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.      Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.  Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.  Egyebek

 

Zárt ülés keretében

12.  Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

Salgótarján, 2012. május 30.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

A 13. számú napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben a 2012. május 24-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyet a jelen meghívóhoz tartozó anyag egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaz.