Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

Alapítói jogkörben:

 

6.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

     I.     10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott dokumentumai módosításának jóváhagyására

     II.    veszteségének rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására

     III.  Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

IV.  alapító okiratának módosítására

V.   alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására

       Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2012. évi tevékenységéről

 

 

12.       Egyebek

 

 

Salgótarján, 2013. április 18.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt