Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2013. szeptember 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.  Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.  Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a dokumentáció aktuális állapotáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre történő forrás átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tőkerendezésére irányuló intézkedésekre

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.     Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

11.     Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban történő tagságának megszüntetésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

12.     Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. további működésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

13.                   Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2013. szeptember 19.

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt