Nógrád Vármegye Közgyűlésének

 elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülését

 

2023. január 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Vármegyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága 2022. évi tevékenységéről, valamint a Jobbágyi-Rétság összekötő út fejlesztéséről

      Előterjesztő: Lehel Zoltán, megyei igazgató

 

2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.  Javaslat Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5. Javaslat a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a Nógrád Vármegye Közgyűlésének elnöke 2023. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat

     I. a Nógrád Vármegye Roma Nemzetiségi Önkormányzatával

     II. a Nógrád Vármegye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával

     közigazgatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a Palóc Mentőalapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat a „Vedd a nógrádit!” programhoz kapcsolódó védjegyoltalmi bejegyzés és az ahhoz szükséges további intézkedések megtételére

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.       Egyebek

 

 

Salgótarján, 2023. január 23.

                                                                                                     Skuczi Nándor