Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2022. szeptember 15-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye egészségi helyzetéről

     Előterjesztő: Feketéné dr. Zeke Ildikó, főosztályvezető

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Tácsik Bálint, a hivatal vezetője

 

3.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.  Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatban szükséges döntések meghozatalára

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

7.  Egyebek

 

 

Salgótarján, 2022. szeptember 12.

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

Bizottsági ülések (2022. szeptember 15. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                    09,00 óra         Hadady-Hargitay terem