Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

 

2022. június 16-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1. Javaslat a Területfejlesztési Bizottság tagjának megválasztására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a 2021. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

     Előterjesztő: Dr. Somssich Gabriella, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 2021. évben végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Zsiga Tamás, a hivatal vezetője

 

4.  Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának 2021. évi és 2022. 1-4. havi tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán megyei igazgató

 

5.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében

     Előterjesztő: Tamási Ildikó főosztályvezető

 

6.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és

a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 Dr. Bagó József, megyei jegyző

 

10.  Javaslat a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.       Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

12.       Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.  Javaslat Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká való fejlesztése megvalósítása érdekében ingatlan eladási ajánlatok elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Salgótarján, 2022. június 13.

 

           

 

                                                                                                      Skuczi Nándor