Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2022. április 28-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége tevékenységéről

     Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának 2021. évben végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Imreh Erika, a hivatal vezetője

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 2021. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Hári Ildikó, a hivatal vezetője

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Vass Miklós elnök

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének értékelésére, valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

 

 

 

10.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

     Előterjesztő: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

 

11.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Cafeteria Rendszer Szabályzatának és az ügyvezető munkabérének módosítására

     Előterjesztő: Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

 

12.  Javaslat „Nógrád Megye Előzetes Integrált Területi Programja (2021-2027)” módosításának elfogadására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.       Javaslat a Palóc Mentőalapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14. Javaslat a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatban szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

16.  Javaslat

I. a Nógrád Megyei Szakképzési Centrummal történő képzési megállapodás aláírására

II. a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 12. számú függelékének módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

17. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

18.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2022. április 25.

 

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2022. április 28. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,45 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,30 óra         Hadady-Hargitay terem