Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

 

2020. március 12-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének értékelésére

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről

Előterjesztő: Vass Miklós megyei elnök

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.  Javaslat klíma-vészhelyzet kihirdetésére Nógrád megyében

Előterjesztő: Dr. Egyed Ferdinánd képviselő

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Nemzeti Klímavédelmi Szövetséghez való csatlakozásához

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

8.  Javaslat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

9.  Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása pályázat lebonyolítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

10.       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

11.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

Salgótarján, 2020. március 6.

 

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2020. március 12. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,00 óra         Hadady-Hargitay terem