Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

 

2020. június 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Lengyelné Imreh Erika, a hivatal vezetője

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Hári Ildikó, a hivatal vezetője

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Zsiga Tamás, a hivatal vezetője

 

4.  Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán megyei igazgató

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva hozott döntéseinek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

  Dr. Bagó József, megyei jegyző

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

 

8.  Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Bagó József, megyei jegyző

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

10.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 Dr. Bagó József, megyei jegyző

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.       Javaslat a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12. Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása című pályázatra beérkezett javaslatok támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

13.       Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

14.       Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

     (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Salgótarján, 2020. június 12.

 

           

 

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2020. június 25. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           08,00 óra         Hadady-Hargitay terem