Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2020. január 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2019. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Ürmössy Ákos megyei igazgató

 

2.  Tájékoztató a Jobbágyi-Rétság közötti útkapcsolat fejlesztéséről

      Előterjesztő: Ürmössy Ákos megyei igazgató

 

3.  Tájékoztató a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előterjesztő: Gembiczki Ferenc, kancellár

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2020. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat

     I. a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

     II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

     közigazgatási szerződés megkötésére

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Javaslat „Nógrád Megyei Integrált Területi Programja (2014-2020)” (7.0) módosításának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

10.       Javaslat a Palóc Mentőalapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. november és december hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

12.  Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések (2020)” című pályázaton való részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13.       Javaslat a Pólya Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

14.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2020. január 27.

     

                                                                                                     Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülés (2020. január 30. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem