Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2018. június 14-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Lengyelné Imreh Erika hivatalvezető

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Zsiga Tamás hivatalvezető

 

3.  Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán, megyei igazgató

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okirata módosítására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7.  Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

8.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

Előterjesztő: dr. Langár Ágnes, megyei aljegyző

 

9.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

  dr. Langár Ágnes, megyei aljegyző

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. április és május hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

11. Javaslat Nógrád megye elnevezésének megváltoztatásáról szóló vélemény kialakítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

12. Javaslat

     I.   a Polgári Szécsényért Alapítvány

     II. a Csend Hangjai Alapítvány

     támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

14. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

15. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Salgótarján, 2018. június 11.

 

           

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2018. június 14. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            09,00 óra         Elnöki tárgyaló

Területfejlesztési Bizottság                     09,30 óra         Elnöki tárgyaló