Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: január 4. (szerda)

Postázás: január 13. (péntek)

Bizottsági ülés időpontja: január 17.  (kedd)

Elnöki jelentés postázása: január 23.  (hétfő)

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. január 26-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.)

önkormányzati rendelet módosítására               

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2017. évi szabadságolási ütemterve jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.    Javaslat

       I.  a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

       II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

       kötött megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

6.    Javaslat a közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Meló Ferenc, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.    Javaslat

       I. a közgyűlés főállású alelnöke illetményének

       II. a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. november 30-ai fordulónappal készült beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.    Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. november és december hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

10.  Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján 2016.” jelentésről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2016. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: megyei igazgató

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

12.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala tevékenységéről

       Előterjesztő: a hivatal vezetője

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

13.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2017. január 13.

                                                    

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. január 17. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           10,00 óra         Hadady-Hargitay terem