Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. szeptember 21-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye egészségi helyzetéről

     Előterjesztő: Feketéné dr. Zeke Ildikó főosztályvezető

 

3.  Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről

      Előterjesztő: Uti Csaba Mihály vezérigazgató

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Horváth Zoltán hivatalvezető

 

5.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.  Beszámoló az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat II. féléves előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. május, június, július és augusztus hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

11. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

12. Javaslat a Pro Arte Musica Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

13. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

14. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

I.     TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása”

II.    TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”

III.  TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”

IV.  TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

V.   TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”

című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

Salgótarján, 2017. szeptember 18.

 

 

                       

                                                                                                    Skuczi Nándor