Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

 

2017. február 23-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről

     Előterjesztő: Antal István tű. ezredes, igazgatóhelyettes

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről

Előterjesztő: Vass Miklós, megyei elnök

 

4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala tevékenységéről

     Előterjesztő: dr. Lengyelné Imreh Erika, a hivatal vezetője

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.  Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 1-jétől 2016. december 31-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

8.  Javaslat a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos további tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

9.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. január hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

10.       Javaslat

     I.     a Szurdokpüspöki Közoktatásáért Alapítvány

     II.   a Palóc Mentőalapítvány

     támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.       Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2017. február 20.

                                                    

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2017. február 23. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

 

 

 

 

 

 

A 7. számú napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a 2017. február 10-ei postázáshoz képest kiegészítésre került, melyet a jelen meghívóhoz tartozó anyag egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaz.