Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

 

Törvényességire leadás: augusztus 31. (szerda)

Postázás: szeptember 9. (péntek)

Bizottsági ülés időpontja: szeptember 13. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: szeptember 15. (csüt.)

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. szeptember 22-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

      Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Berecz György tűzoltó ezredes, megyei igazgató

 

-      Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

      Előterjesztő: Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében

      Előterjesztő: Tamási Ildikó, a NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

      Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató

 

-      Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye egészségi helyzetéről

      Előterjesztő: Dr. Surján Orsolya, a NMKH Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője

 

      Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2015. évi tevékenységéről

            Előterjesztő: Ürmössy Ákos, megyei igazgató

 

 

 

 

-        Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről

            Előterjesztő: Uti Csaba Mihály vezérigazgató

 

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (4.0) minőségbiztosítást követő elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

4.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének I. számú módosítására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

6.    Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. augusztus hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7.    Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2016. szeptember 9.

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. szeptember 13. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           10,00 óra         Hadady-Hargitay terem