Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. december 15-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

Zárt ülés keretében:

 

1.    Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

Nyílt ülés keretében:

 

2.    Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Handó Beatrix, hivatalvezető

 

3.    Javaslat Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata között testvérmegyei kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat, valamint megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

4.    Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadására

       Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi felelős

       (Szóbeli előterjesztés)

 

5.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi üléstervére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

8.    Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesületbe történő belépésre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.    Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi munka- és pénzügyi tervére

       Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

10.  Beszámoló „Nógrád Megye Integrált Területi Programjához (2014-2020)” (4.0.) kapcsolódó feladatok 2016. II. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

11.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

12.  Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

13.  Javaslat

       I.     a Ma a Holnapért Alapítvány

       II.    a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

       III.   „Rimóc Községért” Alapítvány

       IV.  A Pro Arte Musica Alapítvány

       támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14.  Képviselői előterjesztés: „Javaslat a megyei közgyűlés tulajdonában és használatában álló helyiségek falaira a kereszt visszahelyezésére”

Előterjesztő: Havasiné Molnár Erzsébet képviselő asszony

 

15.  Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon tervezett emlékmű állítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

16.  Egyebek

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2016. december 13.

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. december 15. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,30 óra         Hadady-Hargitay terem