Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2016. augusztus 25-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

 

1.        Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

        Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.        Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

        Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

        Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.        Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.        Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. július hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

6.        Képviselői előterjesztés: „Javaslat a megyei közgyűlés tulajdonában és használatában álló helyiségek falaira a kereszt visszahelyezésére”

Előterjesztő: Havasiné Molnár Erzsébet képviselő asszony

 

7.        Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített „A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 2016.” jelentésről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

8.        Tájékoztató a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatos aktuális döntések meghozataláról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.        Egyebek

 

 

Salgótarján, 2016. augusztus 22.       

 

 

                                                                        Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2016. augusztus 25. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                09,15 óra        Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                          09,30 óra        Hadady-Hargitay terem