Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2015. március 3-án (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Tájékoztató a Nógrád megyei fekvőbeteg ellátás helyzetéről

       Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa

                           Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház főigazgató főorvosa

                           Dr. Boczek Tibor, a Margit Kórház főigazgatója

 

3.    Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2014. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Ürmössy Ákos, ügyvezető igazgató

 

4.    Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről

       Előterjesztő: Úti Csaba Mihály, vezérigazgató

 

5.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

8.    Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra és póttag megválasztására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

9.    Javaslat a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás átvezetésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.  Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására

Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke

 

11.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

 

12.  Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020)

       I.     a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására

       II.    az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására

       III.   a szükséges további intézkedésekre

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

(A II. határozati javaslat melléklete későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

13. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra, a 21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14.  Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

15.  Egyebek

 

 

 

Salgótarján, 2015. február 26.

 

 

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2015. március 3. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     08,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,00 óra         Hadady-Hargitay terem