Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2015. december 17-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.    Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadására

       Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi felelős

       (Szóbeli előterjesztés)

 

2.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (IV. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Javaslat egyes rendeletek felülvizsgálatára, valamint módosítására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jövőbeni feladatai meghatározására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

8.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

9.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

11.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

                          dr. Szabó József, megyei jegyző

 

12.  Javaslat a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humánfejlesztési Stratégia elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

13.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi üléstervére

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

14.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

15.  Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint egyéb intézkedések meghozatalára

       Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

16.  Javaslat a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

 

17.  Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

18.  Tájékoztatás a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális Együttműködési Programban való részvételéről

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

19.  Egyebek

 

 

 Zárt ülés keretében:

 

 20. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

Salgótarján, 2015. december 11.

 

                                                                                                   Skuczi Nándor

 

 

 

Bizottsági ülések (2015. december 17. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,00 óra        Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,30 óra        Hadady-Hargitay terem