Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2015. június 11-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

          Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Berecz György tű. ezredes, igazgató

 

          Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében

       Előterjesztő: Tamási Ildikó, a Főosztály vezetője

 

          Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő:Varga Béla, ügyvezető igazgató

 

          Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: dr. Surján Orsolya, megyei tisztifőorvos

 

Napirend:

 

1.    Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

3.    Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

      

4.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

      

5.    Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

       I. a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása

       II. a törzstőke legalább 25 %-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása

       III. hitelfelvételhez történő hozzájárulás

       IV. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

       Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

 

 

 

 

6.    Javaslat az előnyben részesítendő szlovák-magyar határmetszési pontok elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására

       Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

 

8.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

                           dr. Szabó József, megyei jegyző

 

9.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

10.  Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

                            Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

 

Zárt ülés keretében:

 

11.  Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására

       Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

12.  Egyebek

 

 

Salgótarján, 2015. június 10.

 

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor