Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. november 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

3.    Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

4.    Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november)

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

5.    Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

6.    Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által aláírt, baráti tartomány- megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

7.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadás módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

 

8.    Egyebek

 

Salgótarján, 2014. november 20.

 

                                                                                                    Skuczi Nándor Tibor

 

Bizottsági ülés (2014. november 27. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                 09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             09,30 óra         Hadady-Hargitay terem