Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: március 5. (szerda)

Postázás: március 13. (csütörtök)

Bizottsági ülés időpontja: március 18. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: március 20. (csütörtök)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. március 27-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.        Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során érkezett véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

3.    Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.    Javaslat a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Egyebek

 

Salgótarján, 2014. március 20.

 

                                                                                                    Becsó Zsolt

 

 

Bizottsági ülések (2014. március 25. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                 09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                             10,00 óra         Hadady-Hargitay terem