Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: november 26. (szerda)

Postázás: december 3. (szerda)

Bizottsági ülés időpontja: december 9. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: december 11. (csütörtök)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2014. december 18-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.        Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

2.    Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

3.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.    Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

5.    Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

 

 

6.    a)    Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

b)    Beszámoló a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési Programban

Előadó: Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense

(Szóbeli előterjesztés.)

 

7.    Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására, a 2015. évi munka-és pénzügyi tervére, illetve egyéb intézkedések meghozatalára

Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.    Javaslat a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

       Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

      

 

9.    Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 

10.  Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

Salgótarján, 2014. december 3.

 

 

 

 

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2014. december 9. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                   09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                           10,00 óra         Hadady-Hargitay terem