Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2013. december 19-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Karácsonyi ünnepség, Nógrád Megyéért Díj-ak átadása.

 

Napirend:

 

1.    Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

4.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint egyéb, kapcsolódó intézkedések meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

                   Barna János Béla, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi hatásvizsgálata, továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

7.  Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) partnerségi tervének módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

8.  Javaslat az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel, valamint a Károly Róbert Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

9.  Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nkft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról

Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató

 

10.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési időszakot megelőző tevékenységéről

     Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

11. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

12.       Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2013. december 12.

 

 

 

                                                                                                    Becsó Zsolt

 

 

 

Soron kívüli bizottsági ülések (2013. december 19. – kedd)

 

 

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                     09,00 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                                         08,00 óra         Hadady-Hargitay terem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2., 3., 4., 12. számú napirendi ponthoz tartozó előterjesztésekben a 2013. december 5-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.