Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

(Tervezet)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2012. január 19-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

2.      Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

3.      Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

4.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.      Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített, a „Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentésről; Javaslat az Intézkedési terv elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

7.      Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

8.      Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

9.      Egyebek

 

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2012. január 13.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2012. január 19. – csütörtök)

 

Gazdasági Bizottság                                                     8,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Humánszolgáltatási Bizottság                                                  8,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság                                                   8,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Ügyrendi Bizottság                                                       8.30 óra         Hadady-Hargitay terem