Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

 

2012. február 16-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Hadady-Hargitay termébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 (Az előterjesztés 2012. február 13-án kerül megküldésre.)

 

3.      Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, valamint módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

4.      Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

5.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő feladatairól

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 (Az előterjesztés kiegészítése előreláthatólag 2012. február 13-án kerül megküldésre, azonban tekintettel arra, hogy jelenleg is folynak a témában az egyeztetések lehetséges az időpont változása.)

 

7.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

8.      Javaslat  a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft.

I.          társasági szerződésének további módosítására

II.         társasági szerződése további módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

9.      Egyebek

 

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2012. február 9.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2012. február 16. – csütörtök)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                   9,30 óra         Hadady-Hargitay terem

Területfejlesztési Bizottság                                                      9,30 óra         Hadady-Hargitay terem