Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli ülését

 

2011. október 14-én (pénteken) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

 

1.      Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági,- Pénzügyi Ellenőrző,- és Ügyrendi Bizottság

 

2.   Javaslat

I. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával;

II. Hollókő Község Önkormányzatával

fejlesztési pályázatok megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági,- Humánszolgáltatási,- és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

4.      Javaslat a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötését biztosító vezeték használati jogának rendezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági,- és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

5.      Javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Nógrád Megye Önkormányzata által megkötött megállapodásban, mint politikai szándéknyilatkozatban foglalt célkitűzések elfogadására és a további együttműködésre

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.      Egyebek

 

Salgótarján, 2011. október 10.

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

Bizottsági ülések (2011. október 13. – csütörtök)

 

Gazdasági Bizottság                                                                         15,00 óra              Hadady-Hargitay terem

Humánszolgáltatási Bizottság                                                       13,00 óra              Hadady-Hargitay terem

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság                                                         14,00 óra              Hadady-Hargitay terem

Ügyrendi Bizottság                                                                           12,00 óra              Hadady-Hargitay terem