Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2011. november 22-én (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

2.      Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának nyugdíjazására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

3.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

4.      Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet és a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

      Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke

 

 

5.      Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

6.      Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

7.      Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

8.      Javaslat

I.       a hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás meghosszabbítására;

II.    a Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, 19 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

9.      Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 2010/2011. tanévi értékeléséről

Előterjesztő: Meló Ferenc, a humánszolgáltatási bizottság elnöke

 

 

10.  Egyebek

 

 

 

 

Salgótarján, 2011. november 16.

 

 

 

 

                                                                                                          Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

A 3. valamint a 6. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. november 10-ei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.