Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

 

2011. december 15-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza nagytermébe összehívom.

 

Napirend:

1.      Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

2.      Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

3.      Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke

 

 

4.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VII. sz. módosítás)

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

5.      Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

6.      Javaslat a 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja végrehajtásával összefüggő intézkedések jóváhagyására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

7.      Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra

Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató

 

 

 

 

 

8.      Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítmény­követelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2012. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló célok meghatározására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

  dr. Barta László, megyei főjegyző

 

 

9.      Jelentés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényből fakadó feladatok időarányos végrehajtásáról

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

10.  Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

11.  Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal összefüggésben felhalmozott tartozásokról, mint behajthatatlan pénzügyi követelésekről történő lemondásra

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

12.  Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

 

 

 

Salgótarján, 2011. december 8.

 

 

 

                                                                                                                Becsó Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2., a 6., valamint a 12. számú napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben a 2011. december 1-jei postázáshoz képest kiegészítésre, illetve pontosításra került sor, melyeket a jelen meghívóhoz tartozó anyagok egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaznak.